Big Lebowski Shammy

Vintage

Big Lebowski Shammy

Regular price $10.00

The bowling ball shammy.

Deadstock, never used.